Aktuálně

Vyhlašujeme veřejnou sbírku na realizaci vzdělávacích programů BEZPEČNOSTI určené pro žáky základních a studenty středních škol. Příspěvky můžete zasílat na účet č.  107-6436060247/0100 s označením SBÍRKA.  Bližší info ZDE.

Aktuální stav sbírky: 11.700,–Kč – Děkujeme

Konání veřejné sbírky bylo oznámeno v souladu s ust. § 4 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách příslušnému krajskému úřadu.

Naše činnost

Posláním spolku Presafe je podpora činností vedoucích k prevenci sociálně patologických jevů (kriminality, rizikového chování, závislostí aj.) ve společnosti a posilování bezpečnosti (způsoby ochrany měkkých cílů, prevence před novodobými hrozbami, a posilování  kompetencí laické i odborné veřejnosti v oblasti bezpečného chování). Naše aktivity realizujeme po celé České republice.

Jsme spolek akreditovaný MŠMT k provádění vzdělávacích programů

Starší aktuality

  • Jsi připraven k obraně státu? Aneb, středoškolské klání o pohár PRESAFE

    Chcete studenty Vaší školy zapojit do projektu podporovaného Ministerstem obrany ČR? Podívejte se na podmínky účasti zde Pohár Presafe Více zde.

  • PSYCHOSOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ V NOUZOVÉM STAVU

    V současné nelehké době nabízíme zdarma psychosociální poradenství osobám v karanténě i těm, kteří jsou negativně zasaženi aktuální situací. Nevíte si rady s dětmi, zhoršují se [...] Více zde.

  • Měkké cíle – školení

    Zajišťuje školení k ochraně měkkých cílů v souladu s metodikou Ministerstva vnitra ČR. Prosím kontaktujte nás: vitkova@presafe.cz, tel.: 777 485 935 #měkké#cíle# Více zde.