Aktuálně

Zajišťuje školení k ochraně měkkých cílů v souladu s metodikou Ministerstva vnitra ČR.

Prosím kontaktujte nás: vitkova@presafe.cz, tel.: 777 485 935

#měkké#cíle#

Naše činnost

Posláním spolku Presafe je podpora činností vedoucích k prevenci sociálně patologických jevů (kriminality, rizikového chování, závislostí aj.) ve společnosti a posilování bezpečnosti (způsoby ochrany měkkých cílů, prevence před novodobými hrozbami, a posilování  kompetencí laické i odborné veřejnosti v oblasti bezpečného chování). Naše aktivity realizujeme po celé České republice.

Jsme spolek akreditovaný MŠMT k provádění vzdělávacích programů

Starší aktuality

  • SENIOŘI A BEZPEČNOST NA VLNÁCH MEDIÍ

    Chcete vědět jak na prevenci majetkové trestné činnosti, násilné trestné činnosti a jak čelit kybernetické trestné činnosti? Poslechněte si magazíny, které vznikly v rámci projektu [...] Více zde.

  • Obrana se týká všech

    OBRANA SE TÝKÁ VŠECH projekt podporovaný Ministerstvem obrany ČR je tu pro žáky druhého stupně ZŠ a studenty SŠ. Můžete se hlásit na office@presafe.cz Více zde.

  • BRANNÁ PŘIPRAVENOST

    6. 9. 2019 od 9:00 do 14:00 jste zváni do areálu na Kraví Hoře, kde je pro veřejnost připravena ochutnávka programu BRANNÁ PŘIPRAVENOST. Těšíme se na Vás Akci [...] Více zde.