Aktuálně

V současné nelehké době opět nabízíme zdarma psychosociální poradenství osobám, které jsou negativně zasaženi aktuální situací v souvislosti se šířením Covid-19. Nevíte si rady s dětmi, zhoršují se vztahy v rodině, necítíte se psychicky dobře – napište nám svůj problém na office@presafe.cz a naši specialisté na krizové situace a mimořádné události Vám rádi pomohou a poradí, jak nelehké dny zvládat.

Naše činnost

Posláním spolku Presafe je podpora činností vedoucích k prevenci sociálně patologických jevů (kriminality, rizikového chování, závislostí aj.) ve společnosti a posilování bezpečnosti (způsoby ochrany měkkých cílů, prevence před novodobými hrozbami, a posilování  kompetencí laické i odborné veřejnosti v oblasti bezpečného chování). Naše aktivity realizujeme po celé České republice.

Jsme spolek akreditovaný MŠMT k provádění vzdělávacích programů

Starší aktuality

  • Senioři a bezpečnost na vlnách medií

    Audio edukativní magazín určený primárně seniorům, ale i širší veřejnosti, který je vysílán na vlnách různých medií. V letošním roce se v prvním magazínu věnujeme majetkové trestné [...] Více zde.

  • Desatero pro primární prevenci

    Desatero pro primární prevenci Projekt určený pro žáky druhého stupně ZŠ, studenty SŠ i učňovských oborů. Seriál 10 edukativních videoprojekcí, které Vám zašleme na Vaši školu [...] Více zde.

  • NEBOJ SE!

    Určený pro žáky druhého stupně ZŠ v Jihomoravském kraji. Smyslem projektu je seznámit žáky druhého stupně s problematikou domácího násilí, vysvětlit jim tento pojem, naučit je, jak tento fenomén [...] Více zde.