Hrozby kyberprostoru

HROZBY KYBERPROSTORU

akreditovaný kurz č.j.: MŠMT – 14457/2017-2-707

Kurz určený pro pedagogické pracovníky, aby dokázali identifikovat kybernetické hrozby, adekvátně na ně reagovat a současně znali zásady prevence i řešení této problematiky. Poukazuje na reálné kybernetické hrozby, které směřují zejména proti dětem a mládeži, jež se v tomto prostoru každodenně pohybují. Poukážeme na reálné podoby kyberšikany, seznámíme Vás s varovnými signály, které byste jako pedagogičtí pracovníci neměli opomíjet a nabídneme Vám konkrétní možnosti řešení této problematiky.

Kurz je koncipován tak, že v úvodní části probereme a současně Vám dáme písemně zpracované základní pojmosloví vážící se k dané problematice a druhá část kurzu je pak věnována praktickým a využitelným návodům, jak se vyhnout, rozeznat a řešit problémy vzniklé v kyberprostoru.

Obsah kurzu:

Základní pojmy: kyberprostor, operační systémy, tablet, tablet PC, grafický tablet, ultrabook, PDA, mobilní telefon, Smart Phone, multimediální přehrávač případně další pojmy dle aktuálního zájmu posluchačů a novinek na trhu.

Počítačové sítě: Informační síť, počítačová síť, správce počítačové sítě, administrátor. Výhody x nevýhody počítačových sítí a bezpečnostní rizika plynoucí z užívání sítí. Typy počítačových sítí – Peer to peer, client/server. Sítě podle velikosti – LAN, WLAN, MAM, WAM. Internet – HTML www, ISP, intranet, extranet, virtuální privátní siť.

Komunikace : E-mail, Instant, Messaging (IM – Skype, ICQ, Facebook, AIM..), Voice over Internet Protocol (VoIP), Real Simple Sindiction feed (RSS), Web log (blog), Podcast, Online virtual Comunity – internetové stránky zájmových skupin, fóra, diskusní skupiny, komunity hráčů internetových her, sociální sítě.

Kybernetické hrozby : pravidla a zásady internetového světa (netiketa), třídění kybernetických rizik, definice pojmu kyberšikana, formy kyberšikany (cyber grooming, cyberstalking, Happy slapping, vydírání, sexting, SMS spoofing, phishing a pharming, hoax, spam) kyberšikana z pohledu oběti i pachatele.

Prevence v kyberprostoru: jak poznat kyberšikanu – charakteristické rysy, místa výskytu kyberšikany, zbraně kyberšikany, preventivní opatření před kybernetickými hrozbami, způsoby zajištění a uchování důkazů kyberšikany, chronologické kroky řešení kybernetických hrozeb a řešení vzniklé problematiky z pozice školy, oběti a rodiče. Praktické návody. Legislativní rámec a právní úprava ochrany osobních údajů

Cena kurzu – 4×45 minut – pro max. 20 pedagogů je 6.000,– Kč

(Kurz  je možné realizovat  také v kratší verzi v rozsahu dle dohody s objednatelem.)

OBJEDNÁVKY NA tel.: 777 485 935, office@presafe.cz