NOUZOVÝ STAV – první pomoc

 JAK ZVLÁDNOUT SITUACI SPOJENOU SE ŠÍŘENÍM NEMOCI COVID-19?

Nevíte-li si rady, potřebujete-li se se svými potížemi svěřit, zkuste nám napsat office@presafe.cz, spolupracujeme s různými specialisty na krizové a mimořádné události a budeme se snažit najít pro Vás nejlepší řešení ať již se to týká osobních, partnerských nebo pracovních vztahů, ale naši spolupracovníci Vám mohou poradit i s obtížemi v oblasti finančního, sociálního nebo kybernetického sektoru.

Zkuste si přečíst pár rad a doporučení, jak situaci lépe zvládat:

RESPEKTUJTE POKYNY A NAŘÍZENÍ

Nařízení a opatření nouzového stavu chrání zdraví nás všech a jejich dodržováním snížíte pravděpodobnost šíření nákazy. Současně tak můžete snížit míru svých obav ze vzniklé situace, neboť strach je jedním z projevů obtížných situací, které se nám mohou jevit jako neřešitelné.  Současná situace však svá řešení má, proto přijměte a dodržujete přijatá opatření.

VYROVNEJTE SE SE STRACHEM

Strach je v této době normální reakce. Naše jistoty a známé postupy jsou ohroženy, nelze se na ně spolehnout a vzrůstá nejistota z níž plyne strach. Strach, nás však nemusí paralyzovat, ale může nám pomoci najít rychlá a efektivní řešení, abychom se dokázali vyhnout nebezpečným situacím. Naslouchejte svému strachu – najděte příčinu – zkuste hledat řešení.

Zkuste metodu tužka papír. Napište si, čeho se obáváte, co je pro Vás největší problém, zamyslete se nad možnými způsoby řešení a navrhněte kroky, jak problém řešit.

 ODBOUREJTE STRES

Se stresem je možné pracovat. Zkuste jednoduchá dechová cvičení, díky kterým se můžete uvolnit, uklidnit a hlavně nastartovat mysl směrem k racionálnímu přemýšlení. Nevíte jak na to? Napište do vyhledávače: „dechová cvičení proti stresu“ a můžete si vybírat, které Vám bude nejvíce vyhovovat.

 UDRŽUJETE POZITIVNÍ NÁLADU A PEVNÝ ŘÁD

Dobrá nálada a klidná mysl jsou stěžejní pro zvládnutí obtížných situaci. Co se děje kolem nás můžeme změnit jen obtížně, ale náš vnitřní pohled na věci, lidi i události můžeme změnit hned. Hledejte v nově vzniklých situacích pozitiva a příležitosti. Vnímejte sílu soudržnosti nás všech a sílu pozitivního myšlení nás všech.

Udržujte pevný řád. Naše fyzické a psychické tělo má rádo řád. V současné situaci nastalo mnoho změn, proto čím víc věcí udržíte v „normálu“, tím lépe se Vám bude situaci dařit zvládat.

PROBLÉMY NEODKLÁDEJTE, ALE ŘEŠTE

Nečekejte, až se Váš problém stane velkým a neúnosným, začněte s jeho řešením hned. 

Začínáte pociťovat finanční nedostatečnost? Hledejte řešení – omezte zbytečné výdaje, kontaktujte osoby, které mohou počkat s úhradou Vašich závazků, hledejte možné nové zdroje příjmů.

Zhoršují se partnerské vztahy? Najděte si chvíli na rozmluvu s partnerem, zkuste najít příčinu nesouladu, vytvořte si písemný řád, jak situaci zvládat. Buďte ohleduplní.

Zhoršuje se Vaše zdraví? Udělejte maximum pro zlepšení Vašich zdravotních obtíží – zvyšte hygienu, zkvalitněte stravu, zvolněte v pracovním tempu, více spěte, včas kontaktujte lékaře. Buďte vůči sobě ukáznění.

 

Pro zlepšení nálady koukněte na náš facebook, každý den tam vkládáme pozitivní myšlenku, pro zlepšení nálady: https://www.facebook.com/presafe.zs/

 

Přejeme všem pevné zdraví a #společnětozvládneme.   

PRESAFE