Projekty 2019

OBRANA SE TÝKÁ VŠECH – projekt podporovaný Ministerstvem obrany ČR určený pro žáky druhého stupně ZŠ a studenty středních škol. Prostřednictvím samostatné práce a díky přednášce odborného lektora získali účastníci informace o povinnostech občana ve vztahu k obraně a ochraně vlasti, o roli armády ČR, o její funkci a jejích možnostech při obraně státu. Součástí projektu byla také samostná práce žáků, kdy měli za úkol připravit si prezentaci o osobě, kterou považují za hrdinu v branně bezpečnostním smyslu.

Projekt posílilt pocit odpovědnosti za bezpečnost a mír v oblasti v níž žijeme.

Projekt byl realizován v krajích Ústecký, Středočeský, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský.

V průběhu roku 2019 se projektu zúčastnilo 2392 žáků a studentů a bylo vypracováno a odprezentováno 896 referátů na téma „Můj hrdina“.

Blíže se s projektem můžete seznámit ZDE

SENIOŘI A BEZPEČNOST NA VLNÁCH MEDIÍ – projekt realizovaný za finanční podpory Statutárního města Brna, který byl zaměřen na posílení informovanosti seniorů v oblasti prevence před kriminálními útoky směřovanými proti jejich osobě. Připravili jsme a za spolupráce rádia Petrov odvysílali tři edukativní magazíny, kde jsme poskytli řadu praktických rad, jak se bránit před majetkovou a násilnou trestnou činností, ale i před novodobými hrozbami jako jsou kybernetické útoky směřované zejména proti seniorům.

Magazíny si můžete poslechnout zde: https://www.radiopetrov.com/search?query=presafe