Rady pro seniory

Radio magazíny k projektu Senioři a bezpečnost na vlnách medií si můžete poslechnout zde: https://presafe.cz/rady-pro-seniory/

PREVENCE KRÁDEŽÍ 

Krádež je definována v Trestním zákoníku v § 205 jako trestný čin, jehož podstata spočívá v tom, že si někdo -pachatel – přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní.

Jak se chovat, abyste se nestali obětí krádeže? 

 • Dávejte si pozor na své věci – peněženky, klíče, mobilní telefony nebo jiné cennosti mějte bezpečně uložené a to jak doma, tak v při pohybu venku.
 • Vyhýbejte se větším davům a tlačenicím – často tam pracují kapsáři.
 • Tašky noste tak, aby nebylo jednoduché se do nich dostat – ideálně ji chraňte rukama na boku nebo na břiše a vždy ji mějte zavřenou.
 • Batoh nošený na zádech není vhodný k nošení cenností.
 •  Nemanipulujte s větší finanční hotovostí nebo cennostmi  na veřejnosti.
 • Noste u sebe jen tolik peněz, kolik potřebujete.
 • Při odchodu z obydlí zkontrolujte, zda jsou uzamčeny všechny dveře a uzavřeny všechna okna.
 • Dveře opatřete bezpečnostními zámky, kukátky a bezpečnostními řetízky.
 • Buďte obezřetní při navazování kontaktů s cizími lidmi
 • Mějte své cenné věci evidované – pořiďte si fotografie svých cenností. Usnadníte tak Policii pátrání po odcizených věcech.
 • Dobré sousedské vztahy mohou ledasco zachránit.

Co dělat, když se stanete obětí krádeže?

Pokud je to možné, nic neuklízejte, s ničím nemanipulujte a nevstupujte do prostoru, kde se mohl pohybovat pachatel, abyste nezničili případné důkazy.

Volejte Polici ČR (158)

Byla-li Vám odcizena platební karta, okamžitě ji zablokujte.

Odcizili-li Vám pachatelé klíče a osobní doklady, pak co nejrychleji vyměňte zámky.

Kde hledat další rady a doporučení? 

https://www.policie.cz/clanek/preventivni-informace-kapesni-kradeze.aspx

PREVENCE PODVODŮ

Podvod je definován v Trestním zákoníku v § 209 jako trestný čin, jehož podstata spočívá v tom,  že pachatel  sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.

Jak se chovat, abyste se nestali obětí podvodu? 

 • Buďte obezřetní, zejména když Vás osloví cizí člověk a chce Vám cokoli prodat, nabídnout nebo zprostředkovat.
 • Nepouštějte cizí osoby do svého obydlí, ani neotvírejte dveře lidem, které neznáte, nebo se Vám neprokáží vhodným pověřením nebo platným průkazem.
 • Smlouvy či jiné dokumenty podepisujte pouze po důkladném přečtení a nechte si čas na jejich prostudování. Nepodléhejte tlaku, že je třeba podepsat hned, neboť později již nabídka nebude výhodná.
 • Chce-li Vám někdo dát peníze za přeplatek, pak jej vyzvěte, ať Vám peníze pošle na účet, nebo poštou.
 • Kukátko a řetízek jsou samozřejmostí.
 • Velmi výhodná nabídka se často promění ve velmi nevýhodný obchod.
 • Typické legendy: Neseme Vám přeplatek za … .  NIC NENABÍZÍME – jen chceme zjistit, zda neplatíte příliš za energie, za plyn, za bankovní poplatky, za léky… . Vyhrál(a) jste v loterii. Váš příbuzný je v nouzi a posílá mě pro peníze, které potřebuje na lékaře. Stala se nehoda, mám u sebe jen cizí měnu a potřebuji rozměnit.
 • Telefonní čísla na tísňové linky mějte po ruce
 • Naučte se odpovědi: „Děkuji nemám zájem“, „Nechci s Vámi hovořit“, „Pošlete mi nabídku poštou, emailem“

Co dělat, když se stanete obětí podvodu?

Nestyďte se! Problém si připusťte a začněte jej rychle řešit, nejlépe oznámením na Policii ČR (158).

Je-li to možné, ukládejte si všechny podepsané smlouvy, emaily a jiné komunikace, které jste s případnými pachateli vedli.

Smlouvy či jiné písemnosti, které se Vám jeví jako nevýhodné písemně vypovězte.

Kde hledat další rady a doporučení? 

https://www.policie.cz/clanek/podvody-na-seniorech.aspx

PREVENCE PŘED NÁSILNOU TRESTNOU ČINNOSTÍ

Násilnou trestnou činnost najdete v  Trestním zákoníku v první Hlavě, kde jsou definovány činy proti životu a zdraví. Senioři se nezřídka stávají obětí loupežného přepadení, které najdete v Hlavě II pod paragrafem 173.

Typické případy násilné trestné činnosti páchané na seniorech: 

Starší žena jdoucí z nákupu drží v obou rukách tašky. Přiskočí k ní mladý muž a strhne jí z krku řetízek.

Pachatel vypne hlavní přívod elektřiny v bytě/domě, vloupá se obydlí seniora, kterému fyzicky ublíží a odcizí jeho majetek.

Jak se chovat, abyste se nestali obětí násilné trestné činnosti?

 • Vyhýbejte se nebezpečným místům (temné podchody, neosvětlené ulice, odlehlá místa atd.)
 • V hromadných dopravních prostředcích si sedejte co nejblíže k řidiči.
 • Na chodníku se držte co nejdále od vozovky, od zaparkovaných aut nebo temných průchodů či vchodů do domů.
 • Při vstupu do svého domu nebo bytu buďte VŽDY obezřetní – rozhlédněte se, zda otevřených dveří nechce využít i někdo jiný.
 • Nevstupujte do domu nebo výtahu s cizí osobou.
 • Vyhýbejte se nebezpečným situacím – hlouček podnapilých na ulici nebývá bezpečný.
 • Je-li to možné využijte  přítomnosti jiných lidí – choďte po frekventovaných ulicích – ideálně za doprovodu další osoby.
 • Když dojde k napadaní, vydejte pachateli, co požaduje. Nepřetahujete se  s ním o svůj majetek.
 • Neprovokujte pachatele například sdělením, že věc oznámíte policii, pachatel by se mohl polekat a fyzicky Vám ublížit.
 • Křičte, kopejte, sekejte kolem sebe – využijte vše co máte po ruce (hole, berle, deštníky, klíče, tužky).
 • Noste při sobě osobní alarmy nebo píšťalku – pachatele to nezřídka odradí.
 • Pečujte o svou fyzickou i psychickou kondici

Co dělat, když se stanete obětí násilné trestné činnosti?

Nepotřebujete-li lékařské ošetření, volejte Policii ČR. Do příjezdu policie setrvejte na bezpečném místě (u sousedů, na osvětleném místě, na zastávce hromadné dopravy apod.)  Místo, kde došlo k napadení nikterak neuklízejte. Poničené nebo špinavé oblečení nevyhazujete – obvykle bývá využito v rámci šetření Policií ČR. Je-li to možné zajistěte si lékařskou zprávu k rozsahu Vašeho poranění. Snažte si zapamatovat co nejvíce informací o pachateli – věk, výšku, pohlaví, oděv (barvu i charakter), vlasy, vousy, oči, verbální projev, markanty (tetování, piersing…) .

Kde hledat další rady a doporučení? 

https://www.policie.cz/clanek/preventivni-informace-nasili-pachane-na-seniorech.aspx

KYBERPROSTOR A KRIMINALITA – NOVODOBÉ HROZBY

Kyberkriminalita jsou trestné činy namířené proti počítačům, mobilním telefonům nebo jiným zařízením s operačním systéme, nebo trestné činy páchané pomocí počítače. Obvykle se jedná o zneužívání údajů získaných prostřednictvím výpočetní techniky. Pachatelé se v kybernetickém prostředí nejčastěji dopouští trestných činů krádež, podvod, neoprávněné užívání cizí věci, vydírání apod.

Jak se chovat, abyste se nestali obětí kybernetické kriminality?

 • Pořiďte si do svých přístrojů připojených k síti internet kvalitní antivirové programy.
 • Mějte své přístroje chráněné silným heslem. Silné heslo obsahuje: velká a malá písmena, číslice a speciální znaky.
 • Nesdělujte své osobní údaje nezabezpečenými cestami.
 • Neotvírejte přílohy emailů od adresátů, které neznáte.
 • Nereagujte na lákavé nabídky, výzvy k zaslání peněz či podpisu jakýchkoli smluv.
 • Výzvy ke změně hesla k vašemu internetovému bankovnictví si ověřte u poskytovatele vašich bankovních služeb – stránka může působit jako originál, ale nezřídka se jedná o stránku podvodnou.
 • Citlivé údaje nesdělujete necitlivému internetu – co internetu sdělíte, to již těžko kdy smažete.
 • Koukněte se na seriál videospotů „Pozor na kyberprostor“.

Co dělat, když se stanete obětí kyberkriminality?

Věc oznamte Policii ČR. Nic nemazat –  soubory, navštívené stránky, zaslané přílohy i komunikace předložte Policii ČR jako důkaz. Byla-li napadena emailová adresa, kterou používáte pro přihlášení ke svému účtu na Facebooku (tedy již nemáte ke svému emailovému účtu přístup), oznamte tuto skutečnost také na https://www.facebook.com/help/contact/?id=274459462613911.

Kde hledat další rady a doporučení? 

https://www.policie.cz/clanek/kyberkriminalita.aspx