Tým Presafe

Tým spolku Presafe

Mgr. František Ševčík – manažer pro školení bezpečnosti

Mgr. Vladimír Smejkal – manažer pro školení prevence rizikového chování

Mgr. Jitka Vítková – projektový manger

Mgr. Veronika Polívková – předsedkyně spolku

Tým lektorů:

Lektoři spolku PRESAFE jsou zkušenými odborníky (nejen) v oblasti bezpečnosti a mají dlouhodobé zkušenosti s pořádáním kurzů a přednášek. Mají za sebou mnohaletý výkon služby u bezpečnostních a záchranných složek České republiky, disponují odpovídajícím vysokoškolským vzděláním a jsou absolventy dalších specializovaných kurzů, které rozšiřují již tak vysoké schopnosti k zodpovědnému vykonávání profese lektora. Permanentně také sledují nejnovější trendy v zájmových oblastech a získané poznatky začleňují do přednáškových programů.

Externí spolupracovníci 

 

Požární prevence a ochrana

Mgr. Zdeněk Alexa

Působil jsem 17 let u Hasičského záchranného sboru ČR, kde jsem vykonával funkci hasiče a lektora. Zde jsem získal mnohá osvědčení v oblastech ochrany člověka za mimořádných událostí. Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity. Formou celoživotního vzdělávání se věnuji preventivní výchovné činnosti týkající se požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Jak se ubránit „šmejdům“, komunikace, jak se nestát obětí trestného činu

Mgr. Radka Uhlíková

Jsem absolvent magisterského studia Policejní akademie ČR v Praze a magisterského studia Sociální pedagogika v Hradci Králové. Praktické zkušenosti, které doplnily získané vědomosti na vysokých školách,  jsem získala během svého několikaletého působení u Police ČR. Zde jsem nejprve pracovala jako pracovník Preventivně informační skupiny, kde jsem se zabývala nejen stykem s veřejností a médii, ale zejména prevencí trestné činnosti, a to ve formě přednáškové činnosti a preventivních programů pro děti všech věkových kategorií, seniory, postižené spoluobčany či národnostní menšiny atd. Posledních šest let mého působení u Policie ČR jsem pracovala u Služby kriminální policie a vyšetřování  jako vyšetřovatel obecné kriminality, a to zejména trestných činů týkajících se domácího násilí,  nebezpečného pronásledování (stalking), dále trestných činů páchaných na mládeži a páchaných samotnou mládeží. V současné době se dále věnuji trestnímu řízení u jiného bezpečnostního sboru než je PČR. Po celou dobu mého působení u bezpečnostních sborů své vzdělání  a získanou praxi doplňuji o různé semináře a školení týkající se problematiky týraných osob, dětí a bezpečnosti jako takové, a to z důvodu získání nových informací, které mohu uplatnit se svými dlouholetými zkušenostmi ve své práci.

Sociální zabezpečení a sociální systém

Mgr. Radka Vojtková

Aktivně se pohybuji v sociálních službách od roku 2006. Již během studia na Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně jsem se věnovala práci v neziskových organizacích, především v Charitě Olomouc, kde také v současnosti působím na pozici sociálního pracovníka. Mimo to se dlouhodobě věnuji rozmanité vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti sociální problematiky. Externě spolupracuji na pozici lektora např. s VOŠ Caritas v Olomouci. Zaměřuji se především na problematiku hmotné nouze, na systém sociálního zabezpečení a oblast zaměstnanosti. Při vedení kurzů čerpám ze svých dlouholetých praktických zkušeností.

Bezpečně na počítači a na internetu

Ing. Radomil Úlehla

Jsem učitel informatiky na střední odborné škole s více než 30-ti letou praxí v oboru.

Ing. Josef Barák Ph.D.

Absolvoval jsem FEI VUT v Brně včetně doktorského studijního programu, dlouhodobě působím jako učitel odborných předmětů zaměřených na informační technologie na střední a vyšší odborné škole.