Projekty 2018

Projekty realizované za finanční podpory statutárního města Brna:

SENIOŘI A BEZPEČNOST 2018 – kurz navazující na Senior akademii pořádanou Městskou policií Brno. Prohlubuje kompetence seniorů v oblasti komunikace, sociálního zabezpečení, požární ochrany, finanční a počítačové gramotnosti.

UBRÁNÍM SE! 2018 – kurz pro seniory, kteří mají chuť dozvědět se víc o základních skutkových podstatách trestných činů páchaných na seniorech a naučit se techniky aktivní i pasivní ochrany před těmito činy.

Projekty realizované v  rámci programu přípravy občanů k obraně státu POKOS Ministerstva obrany ČR:

UMÍM NÁS BRÁNIT – projekt podporovaný Ministerstvem obrany ČR. Branně bezpečnostní den pro žáky osmých a devátých tříd základních škol, při kterém si na vlastní kůži vyzkouší branně bezpečnostní dovednosti. Projekt je koncipován jako branně bezpečnostní hra při níž účastníci plní předem stanovené úkoly na kterých se učí základní bezpečnostní dovednosti. Kurz bude realizován v průběhu roku 2018 na základních školách na Břeclavsku, Vyškovsku, Znojemsku, Hodonínsku, Blanensku, Brně věnkově a Brně Městě.

OBRANA SE TÝKÁ VŠECH – projekt projekt podporovaný Ministerstvem obrany ČR určený pro žáky osmých a devátých tříd základních škol v němž se dozví informace o povinnostech občana ve vztahu k obraně a ochraně státu, o roli armády ČR a o jejích možnostech při obraně státu. Projekt je realizován v krajích Ústecký, Středočeský, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský

BRANNÁ VÝCHOVA S RODINOU– projekt podporovaný Ministerstvem obrany ČR je soutěžní víkend pro celou rodinu s branně bezpečnostními prvky, kde se účastníci seznámí s možnostmi a způsoby jak chránit sebe i své okolí při vzniku mimořádné události i jak postupovat v případě ohrožení státu. Současně záskají základní informace o roli a fungování Armády ČR.