Hodnocení projektu

Do projektu se zapojilo 505 škol, celkem se program dotkl více jak 15 600 dětí a studentů, kteří společně vyplnili přes 116 000 edukativních kvízů. A jak dopadl zpětnovazební hodnotící dotazník? To si můžete přečíst zde: Hodnocení projektu. 

Back to school. Top view of school stuff laying on the wooden table