Projekty

Projekty 2016

Senioři a bezpečnost – kurzy pro seniory v Brně

V úterý 10. 5. 2016 začínají kurzy bezpečnosti pro seniory, které jsou realizované za finanční pomoci statutárního města Brna a volně navazují na Senior akademii pořádanou městskou policií v Brně. Kurzy jsou pro seniory zdarma a budou probíhat každé úterý a čtvrtek od 17 hodin v areálu Dopravní výchovy a vzdělávání na adrese Bauerova 322/7, Brno v učebně N 211 (autobusová zastávka Riviéra – autobus 44, 84).

Přednáškové bloky:

  • Sociální zabezpečení a sociální systém (10. a 17. 5.)
  • Požární prevence a ochrana (12. a 19. 5.)
  • Komunikace – jak se nestát obětí trestného činu (24. a 31. 5, 7. a 14. 6)
  • Bezpečně na počítači a na internetu (26. 5., 2. a 9. 6.)
  • Finanční gramotnost (16. a 21. 6.)

logo_brno    Projekt je realizován za finanční podpory MMB.

POKOS

Obrana se týká všech

Umím nás bránit

1. a 2. června Presafe pořádá pro žáky 8. a 9. tříd v rámci projektu „Umím nás bránit“ projektové dny, které se zaměřují na zvýšení praktických dovedností souvisejících s mimořádnými situacemi při obecném ohrožení. Projektové dny budou realizovány na ZŠ Mikulov a ZŠ Ořechov. Projekt je finančně podpořen Ministerstvem obrany ČR.
Žáci se seznámí základy zdravovědy, vyzkouší si střelbu ze vzduchovky, naučí se, jak se orientovat a přežít ve volné přírodě a mnoho dalšího. V projektovém dní žáci budou muset prokázat svoji fyzickou a psychickou zdatnost a zdravého soutěživého ducha

 

Projekty 2015

Senioři a bezpečnost MMB

Projekt je zaměřen na prevenci kriminality páchané na seniorech v Brně a jedná se o pokračování projektu z roku 2014.  Čtyři tématické bloky  – Komunikace, Finanční gramotnosti, Sociálního zabezpečení a Bezpečné práce na počítači, internetu a mobilu – jsou v tomto roce obohaceny o další blok Požární prevence a ochrana.

logo_brno    Projekt je realizován za finanční podpory MMB.

Senioři a bezpečnost JMK

Projekt „Senioři a bezpečnost“ se zaměřuje na prevenci kriminality páchané na seniorech a na prevenci před dalšími riziky ohrožujícími seniory v Jihomoravském kraji. Právě senioři se stále častěji stávají oběťmi trestných činů, protože pachatelé velmi často zneužívají toho, že člověk v seniorském věku je více zranitelný. Projekt je složen z přednášek, které reagují na aktuální problémy, se kterými se senioři nejčastěji setkávají. Cílem projektu je předat seniorům informace a dovednosti, aby se cítili bezpečně a uměli jednat v situacích, kdy je jejich bezpečí ohroženo. V současné chvíli nabízí přednášky na téma: Jak se nestát obětí trestného činu, Znáte svá práva aneb jak se ubránit šmejdům, Bezpečné bankovnictví, Finanční gramotnost, Domácí násilí na seniorech, Bezpečně po telefonu a na internetu, Sebeobrana pro seniory, Požární ochrana, Sociální zabezpečení a sociální služby, a další kurzy šité na míru. Kurzy probíhají formou přednášek, audiovizuální projekce a modelových situací. Kurzy jsou koncipované tak, aby si účastníci měli možnost nově získané informace zažít a vyzkoušet, a tím lépe zapamatovat.

logo kraj  Projekt je realizován za finanční podpory JMK.

Projekty 2014

Senioři a bezpečnost MMB

Projekt je zaměřen na prevenci kriminality páchané na seniorech v Brně. Skrze soubor tematických přednášek na téma Komunikace, Finanční gramotnosti, Sociálního zabezpečení a Bezpečné práce na počítači, internetu a mobilu získají senioři schopnosti a dovednosti, jak předcházet tomu, aby se stali oběťmi podvodů a nedocházelo k ohrožení jejich zdraví a majetku. Senioři se seznámí s nejčastějšími případy trestné činnosti, se kterými se mohou setkat, a naučí se, jak se jim bránit. Cílem kurzů pro seniory je nejen zvýšit právní povědomí seniorů o majetkové trestné činnosti a dosáhnout účinné prevence, ale také zvýšit schopnosti a dovednosti seniorů vedoucí k obraně proti těmto nezákonným aktivitám. Mezi očekávané výsledky projektu patří zvýšení finanční gramotnosti seniorů, orientace v systému sociálních služeb a sociálního zabezpečení a seznámení s bezpečným pohybem v kyberprostoru a nástrahami spojenými užíváním moderních technologií.

logo_brno    Projekt je realizován za finanční podpory MMB.

Projekty 2013