Projekty 2021

I přesto, že situace v loňském roce nebyla lehká a celá společnost se potýkala s krizí, podařilo se nám realizovat hned několik projektů – více si o nich můžete přečíst níže.

 

JSI PŘIPRAVEN K OBRANĚ STÁTU? ANEB STŘEDOŠKOLSKÉ KLÁNÍ O POHÁR PRESAFE projekt podporovaný Ministerstvem obrany ČR, který je určen pro studenty středních škol se sídlem ve městě Brně a Prostějově, jehož smyslem je připomenout, že odpovědnost za obranu vlasti a bezpečnost v naší zemi je odpovědnost nás všech.

NEBOJ SE! – projekt podporovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR určený pro základní školy Jihomoravského kraje zaměřený na problematiku domácího násilí.

DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI – projekt podporovaný MŠMT díky němuž získají základní školy deset video spotů s různými preventivními tématy.

SENIOŘI A BEZPEČNOST NA VLNÁCH MEDIÍ – projekt podporovaný Statutárním městem Brnem v rámci programu prevence kriminality.