RECENZE

Den branné připravenosti proběhl u nás v mateřské škole Jihomoravské nám. 5/3 dopoledne 20.9.2022 a zúčastnilo se ho 51 dětí předškolního věku.

Na perfektně připravených sedmi stanovištích se děti seznámily s důležitými informacemi, jako jsou telefonní čísla IZS, s nebezpečím požáru v přírodě i v domácnosti, upevnily si správné přecházení přes přechod, zahrály si na detektivy apod. Velmi zajímavá byla pro ně zkušenost s resuscitační figurínou. Pro předškolní děti bylo vhodné umístění volných, zábavných stanovišť, kde nebylo třeba se soustředit (odpočinek u tematických omalovánek, zábavná koordinační hra).

Organizace byla skvělá, lektoři dokázali děti zaujmout a předat důležité informace, vše bylo přizpůsobené věkové kategorii dětí. Dopoledne bylo pro děti velmi přínosné a moc si ho užili. Děkujeme také za darované reflexní vesty a pásky. Za pedagogy musím velmi poděkovat za kvalitní a úžasnou práci, i my jsme si to užili. Budeme rádi, pokud nás příští rok opět navštívíte.

Velké díky.

Za kolektiv MŠ Hana Vondrová