Kurzy

Vzdělávací kurzy, které spolek Presafe nabízí, se zaměřují především na bezpečnost a prevenci sociálněpatologických jevů a jsou určeny pro: