Kurzy

Vzdělávací kurzy, které spolek Presafe nabízí, se zaměřují především na bezpečnost, zvládání mimořádných událostí  a prevenci sociálněpatologických jevů a jsou určeny pro: