Činnost

Realizujeme

  • Vzdělávací kurzy v oblasti bezpečnosti pro děti a mládež, dospělé osoby a seniory.
  • Projekty zaměřené na mimořádné situace na školách a dalších veřejných institucích.
  • Projekty zaměřené na POKOS (Příprava k obraně státu).
  • Poradenství určené pro osoby, jejich blízké a jiné dotčené subjekty nacházející se v nepříznivé životní situaci v důsledku kriminality vlastní či okolí, rizikového chování a závislostí
  • Zprostředkování odborných konzultací v oblasti bezpečnosti – neziskovým organizacím, státním subjektům a soukromým společnostem.
  • Vydávání odborných publikací a výukových materiálů
  • Expertní aktivity – prosazování vzniku či změnu zákonů či jiných právních předpisů, souvisejících s vědeckou a praktickou kriminální politikou státu, s národní protidrogovou politikou aj.