Projekty 2020

JSI PŘIPRAVEN K OBRANĚ STÁTU? ANEB, STŘEDOŠKOLSKÉ KLÁNÍ O POHÁR PRESAFE – projekt podporovaný Ministerstvem obrany ČR, který je určen pro studenty středních škol se sídlem ve městě Prostějově, jehož smyslem je připomenout, že odpovědnost za obranu vlasti a bezpečnost v naší zemi je odpovědnost nás všech.

BRANNÁ VÝCHOVA S RODINOU – KRÁLOVO POLE, PROSTĚJOV – projekt podporovaný Ministerstvem obrany ČR.

UMÍM NÁS BRÁNIT – projekt podporovaný Ministerstvem obrany ČR, který je zacílen na žáky druhého stupně ZŠ a studenty SŠ. V programu si vyzkouší branně bezpečnostní aktivity jako je laické poskytování první pomoci, evakuaci a orientaci v prostoru, sebeobranné techniky, naučí se, jak přežít při mimořádné události a mohou si vyzkoušet střelbu ze vzduchovky nebo se seznámit se zbraněmi ve výstroji AČR a PČR.