Projekty 2017

V roce 2017 se chystáme realizovat následující projekty:

V rámci program prevence kriminality Magistrátu města Brna jsme podali žádost o dotaci na projekty:

SENIOŘI A BEZPEČNOST III – kurz navazující na Senior akademii pořádanou Městskou policií Brno. Prohlubuje kompetence seniorů v oblasti komunikace, sociálního zabezpečení, požární ochrany, finanční a počítačové gramotnosti.

UBRÁNÍM SE – kurz pro seniory, kteří mají chuť dozvědět se víc o základních skutkových podstatách trestných činů páchaných na seniorech a naučit se techniky aktivní i pasivní ochrany před těmito činy.

V rámci programu přípravy občanů k obraně státu POKOS Ministerstva obrany ČR jsme podali žádosti na projekty:

UMÍM NÁS BRÁNIT – branně bezpečnostní den pro žáky osmých a devátých tříd základních škol, při kterém si na vlastní kůži vyzkouší branně bezpečnostní dovednosti. Projekt je koncipován jako branně bezpečnostní hra při níž účastníci plní předem stanovené úkoly na kterých se učí základní bezpečnostní dovednosti. Kurz bude realizován v průběhu roku 2017 na základních školách na Zlínsku, Olomoucku, Hodonínsku, Břeclavsku v kraji Vysočina a Brno – venkov.

OBRANA SE TÝKÁ VŠECH – projekt pro žáky osmých a devátých tříd základních škol v němž se dozví informace o povinnostech občana ve vztahu k obraně a ochraně státu, o roli armády ČR a o jejích možnostech při obraně státu. Cílovou skupinou jsou základní školy v Jihomoravském kraji, v kraji Vysočina a Olomouckém kraji.

JAK NA BRANNOU VÝCHOVU – jak název projektu napovídá, jedná se o kurz pro pedagogy a lektory,  kteří se ve své profesní praxi zabývají brannou výchovou.

BRANNÁ VÝCHOVA S RODINOU– je soutěžní víkend pro celou rodinu s branně bezpečnostními prvky.