O nás

Posláním spolku Presafe je podpora činností vedoucích k prevenci sociálně patologických jevů (kriminality, rizikového chování, závislostí aj.) ve společnosti a zvyšování kompetencí laické i odborné veřejnosti v oblasti bezpečného chování při kontaktu s osobami ohroženými sociálně patologickými jevy.

Naše aktivity realizujeme po celé České republice.