SEBEOBRANA PRO SENIORY

V kurzu SEBEOBRANA PRO SENIORY získáte ucelený přehled rad a doporučení, jak se nestát obětí běžných trestných činů směřujících proti seniorům. Na vlastní kůži si vyzkoušíte prvky pasivní i aktivní ochrany při odvracení hrozícího nebo trvajícího útoku.

Kurz probíhá formou praktických cvičení, která jsou zaměřená na osvojení sebeobranných technik vhodných pro seniory, proti běžným trestným činům jako je krádež, loupež, podvod, ublížení na zdraví nebo porušování domovní svobody. Současně se seznámíte se základní teorií vztahující se k daným tretným činům a způsobům jejich odhalování (paragrafové znění, skutkové podstaty, práce orgánů činných v trestním řízení atd. )

Kurz je koncipován do tří bloků po dvou vyučovacích hodinách (2×45 minut) s patnácti minutovou přestávkou.

Anotace jednotlivých bloků

Blok č. 1)

Krádež a loupež – 90 minut

Vysvětlení skutkových podstat těchto trestných činů. Rozdíl mezi krádeží a loupeží.  Nejčastější způsoby páchání. Rady a doporučení, jak se nestát obětí. Co dělat při útoku pachatele. Jak se zachovat bezprostředně po trestném činu, spolupráce s orgány činnými vtrestním řízení. Nácvik sebeobranných techniky při styku s pachatelem a preventivní opatření proti krádeži a loupeži.

Blok č. 2)

Podvod, porušování domovní svobody a vloupání – 90 minut

Vysvětlení skutkových podstat trestného činu podvod, porušování domovní svobody, vloupání. Nejčastější způsoby páchání uvedených trestných činů –  legendy pachatelů páchajících podvody na seniorech. Rady a doporučení, jak se nestát obětí podvodu, jak si chránit svůj majetek a jak postupovat po spáchání uvedných trestných činů. Praktické ukázky a nácvik, jak se bránit útoku podvodníka, nebo osoby mající v úmyslu porušovat domovní svobodu seniora.

Blok č. 3)

Násilné trestné činy – 90 minut

Skutkové podstaty a rozdíly mezi trestnými činy výtržnictví, ublížení na zdraví, vydírání, loupežné přepadení, nebezpečné vyhrožování, týrání. Nejčastější způsoby páchání trestných činů směřujícíc proti životu a zdraví seniora. Prevence násilné trestné činnosti. Rady a doporučení jak se nestát obětí násilné trestné činnosti. Nácvik aktivních i pasivních technik proti agresorovi a sebeobranné techniky. Zajištění důkazů včetně spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.

Komu jsou kurzy určeny ?

Kurzy jsou určeny pro skupiny seniorů v maximálním počtu 15 osob, tak aby bylo možné provádět praktický nácvik základních sebeobranných dovedností. Při větším počtu osob Vám můžeme nabídnout paralelní kurz nebo navýšení počtu lektorů.

Cena za kurz SEBEOBRANA PRO SENIORY

270,– Kč/osoba za jeden vybraný blok

790,– Kč/osoba za všechny tři bloky

Pro skupiny a kluby seniorů cena dohodou.

Rozsah i délku kurzu je možné přizpůsobit Vašim konkrétním požadavkům.

Kdy a kde kurzy probíhají ?

Kurzy otvíráme průběžně, dle počtu zájemců. Obvykle využíváme výukové prostory v centru Brna, ale máte-li vlastní tělocvičnu nebo klubovnu, můžeme přijet za Vámi.

Jak se na kurz přihlásím ?

Přihlašovat se je možné prostřednictvím e-mailu na adresu: office@presafe.cz.

Nebo telefonicky na č. 777 485 935 v pracovní dny od 9:00 do 16:00 hodin.

Kdo pro Vás kurzy připravuje a kdo Vás bude učit ? 

Lektoři a odborní poradci jsou aktivní nebo bývalí členové záchranných a ozbrojených složek. Všichni naši lektoři mají odpovídající vysokoškolské vzdělání a v průběhu své praxe prošli řadou cvičení a odborných školení v oblasti bezpečnosti osob a majetku.

Těšíme se na Vás, tým pracovníků PRESAFE z.s.