Sebeobranné techniky pro učitele

Posluchači se seznámí s možnostmi sebeobrany s využitím předmětů každodenní potřeby při vzniku mimořádné události. Prakticky si vyzkouší různé způsoby sebeobranných mechanismů a naučí se techniky, které je možné užít při jakémkoli styku s veřejností, ať již na pracovišti nebo mimo něj. Cílem kurzu není posluchačům ukázat bojové techniky ani přímé fyzické odvrácení útoku, ale je naší snahou poukázat na chyby v jednání osob, které mohou přitahovat pozornost specifických jedinců či vyvolávat konfliktní situace. Chceme Vám představit způsoby bezpečného užívání veřejného prostoru.

Obsah

  • Bezpečnostní rizika plynoucí z provozu pracoviště
  • Pravidla bezpečného pobytu na pracovišti
  • Laická analýza bezpečnostních rizik
  • Sebeobranné techniky a improvizované sebeobranné prostředky
  • Nácvik užití jednotlivých technik při každodenním provozu instituce (pouze pro čtyřhodinovou verzi programu)

Kurz lze objednat jako dvouhodinový, kde je učen teoretický základ sebeobranných technik, nebo jako čtyřhodinový, kde po teoretickém základu následují modelové situace.

Cena kurzu

Teoretický základ (2×45 minut) – 4.000,–Kč

Teoretický základ + modelové situace (4×45 minut) 8.000,–Kč

Kurz je určen pro cca 15 účastníků.

 

Těšíme se na Vás, tým pracovníků PRESAFE z.s.