Verbální agresor ve škole

Absolventi kurzu se naučí techniky krizové komunikace s verbálně agresivní osobou (rodič, dítě, kolega, cizí osoba). Osvojí si způsob včasného rozpoznání agresora a zvládne techniky předcházení konfliktní situaci. Kurz je koncipován jako tréninkový, kdy pro uchazeče máme nachystanou řadu modelových situací, na nichž se jednotlivé techniky komunikace učí. Přínosem kurzu je snížení rizika vzniku verbálně konfliktní situace a posílení bezpečí v prostředí školy.

Obsah kurzu

  • Formy, druhy a nejčastější příčiny verbální agrese
  • Zásady včasného rozpoznání verbální agrese
  • Techniky eliminace verbálního agresora
  • Pravidla krizové komunikace
  • Specifický verbální agresor (osoba pod vlivem omamné látky, odlišné kulturně sociální či náboženské smýšlení, duševní porucha)
  • Cvičení simulovaných konfliktních verbálně agresivních situací (pouze pro 4 hodinový program)

Kurz lze objednat jako dvouhodinový, kde je učen teoretický základ způsobů komunikace s verbálním agresorem, nebo jako čtyřhodinový, kde po teoretickém základu následují modelové situace.

Cena kurzu

Teoretický základ (2×45 minut) – 4.000,–Kč

Teoretický základ + modelové situace (4×45 minut) 8.000,–Kč

Kurz je určen pro cca 15 účastníků.

 

Těšíme se na Vás, tým pracovníků PRESAFE z.s.