Branně bezpečnostní den pro žáky a studenty

BRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ DEN PRO ŽÁKY A STUDENTY

Kurz branné výchovy je koncipován jako celodenní zaměstnání pro žáky druhého stupně základních škol  nebo žáky středních škol. V rámci projektového dne jsou připravena stanoviště s disciplínami, které se vztahují k branné povinnosti a různým způsobům řešení mimořádných událost. (Jednotlivá stanoviště připravujeme v souladu s požadavky zadavatele).  Běžně si žáci na vlastní kůži mohou vyzkoušet laické způsoby poskytování první pomoci, techniky přežití v přírodě, ve městě nebo instituci v případě vzniku mimořádné události, naučí se orientovat v prostoru pomocí tradičních metod i s využití moderních technologií,  vyzkouší si vlastní fyzickou zdatnost při zvládání následků mimořádné události, zakusí branné aktivity jako je  překážkový běh, šplh, topografické práce, způsoby přežití, spolupráci ve skupině a další.

 V případě zájmu objednatele, se žáci mohou seznámit a pod vedením školeného lektora vyzkoušet, bezpečnou manipulaci s běžně užívanými zbraněmi a municí ve výzbroji Armády ČR nebo Policie ČR a posílit tak své dovednosti v případě nálezu zbraně nebo munice nebo jiné výbušniny.

Projektový den koncipujeme jako zážitkovou branně bezpečnostní soutěž, aby účastníky zaujala, motivovala a zejména poučila. Na každém stanovišti je vždy připraven speciální úkol, za jehož splnění získají žáci body, které pak představují základ pro diskusi nad konečným hodnocením celého dne.

Jeden branný den je určen pro max. 60 účastníků, rozdělených na družstva, která se přesouvají po předem stanovených stanovištích, kde plní zadané bodované úkoly. Časová dotace projektového dne je 6 – 7 hodin.

Nabídka možných branně bezpečnostních stanovišť:

  • Evakuační zavazadlo
  • Pravidla chování v krizové situaci
  • Základní techniky přežití v přírodě, ve městě, v instituci
  • Základy topografické orientace
  • Střelecká příprava (střelba ze vzduchových zbraní) a nauka o bezpečném zacházení se zbraněmi a municí
  • Prověrka fyzické zdatnosti při vzniku mimořádné události
  • Zdravotní příprava, činnost a chování v krizové situaci, základy a zásady laické první pomoci
  • Sebeobranné techniky
  • Ukázky činnosti složek integrovaného záchranného systému a Armády ČR

Jednotlivá stanoviště je možno doplnit či změnit dle individuálního požadavku klienta.

Finanční náklady:

Orientační cena 20.000,– Kč za projektový den v počtu 5 lektorů.

Cena za projektový den se odvíjí od konkrétních požadavků zadavatele dle rozsahu objednaných aktivit. Zohledňuje počet lektorů, kteří se budou akce účastnit i počet objednaných projektových dní.