Ozbrojený útočník ve škole

Kurz seznámí účastníky s možnými způsoby narušení školního prostoru ozbrojeným útočníkem, poukáže na efektivní způsoby prevence a představí možnosti, jak postupovat při napadení instituce osobou bezprostředně ohrožující životy a zdraví lidí. Kurz staví na reálných situacích, které se odehrály ve školách v Evropě i mimo ni. Cílem není účastníky děsit pravdivými historkami, ale představit reálné hrozby a poukázat na široké spektrum preventivních opatření, která značně eliminují vznik takové situace.  Absolventi získají povědomí o tom, jak v případě hrozícího nebezpečí fungují složky integrovaného záchranného systému, jaké jsou improvizované techniky ochrany a možné způsoby komunikace, a vytvoří si vlastní adekvátní krizový plán v případě ohrožení nebezpečným pachatelem.

Obsah

  • Způsoby narušení bezpečnosti instituce
  • Typologie ozbrojeného útočníka
  • Oprávněnost zásahu z hlediska zákona (podmínky vylučující protiprávnost podle trestního zákoníku § 28, § 29)
  • Bezpečné techniky řešení mimořádné události (vyhodnocení rizik, přijetí rozhodnutí o účinných opatřeních, život zachraňující úkony)
  • Aktivní prevence vzniku mimořádných událostí
  • Krizová komunikace
  • Základní techniky provizorní ochrany života, zdraví a majetku
  • Postupy laické přednemocniční péče
  • Principy fungování integrovaného záchranného systému a způsoby komunikace
  • Cvičení simulovaných konfliktních situací (pouze pro čtyřhodinovou verzi programu)

Kurz lze objednat jako dvouhodinový, kde je učen teoretický základ způsobů práce ozbrojeným útočníkem ve škole, nebo jako čtyřhodinový, kde po teoretickém základu následují modelové situace.

Cena kurzu

Teoretický základ (2×45 minut) – 4.000,–Kč

Teoretický základ + modelové situace (4×45 minut) 8.000,–Kč

Kurz je určen pro cca 15 účastníků.

 

Těšíme se na Vás, tým pracovníků PRESAFE z.s.