Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování

Cílem nabízených vzdělávacích kurzů je seznámit žáky základních a středních škol s komplexním souborem rizik označovaných jako rizikové chování. V průběhu jednotlivých přednášek se žáci seznámí s jednotlivými druhy těchto jevů, příčinami jejich vzniku, způsoby preventivního chování, ochrany před nimi a také důsledky, jež tyto jevy mohou způsobit.

Kurzy jsou vytvořeny tak, aby reagovaly na aktuální hrozby, kterým je mládež v dnešním světě vystavena.  Odborní lektoři jsou schopni podat žákům danou problematiku takovým způsobem, aby byla skupinám posluchačů srozumitelná, výklad obsahu atraktivní a aby byli nuceni nad jejich obsahem přemýšlet a osvojili si tak nejdůležitější poznatky v přednáškách obsažené.

Níže uvedená témata lze přednášet buď jednotlivě, nebo jako cyklus, rozložený (dle časové dotace jednotlivých škol) do celého školního roku.

TÉMATA PŘEDNÁŠEK:

  • výtržnictví, sprejerství
  • šikana, kyberšikana, kybergrooming, sexting
  • alkohol, drogy, gambling, rizika on line závislosti (facebook, mobilní hry)
  • pohlavní zneužívání, znásilnění
  • dětská prostituce v on-line prostředí, komerční sexuální zneužívání, právní rámec týrání dětí

V rámci programu Prevence sociálněpatologických jevů je také možno pro vybrané ročníky uspořádat celodenní výuku mimo školní zařízení. Při té se žáci mohou nejen seznámit s netradičními možnostmi trávení volného času, ale také se do nich aktivně zapojit. Z blízka si prohlédnou činnost bezpečnostních sborů a výcvik jejich příslušníků, poznají způsoby přežití v přírodě či městském prostředí a zažijí celou řadu podobných, pro děti a mládež jistě atraktivních aktivit.z nich vytvořit libovolně sestavený výukový program.