Násilí ve škole

Škola je místo, kde se každodenně setkávají lidé různého věku a různých rozumových schopností s odlišným sociálním, kulturním i náboženským smýšlením. Nezřídka tyto kombinace rozmanitých lidských osobností mohou zapříčinit konflikt, který vyústí ve fyzické napadání mezi žáky. Ohrožený však může být i pedagog nebo zaměstnanec školy. Naším hlavním cílem je poskytnout Vám dostatek informací o způsobech, jak těmto střetům zabránit. A v případě vzniku fyzického konfliktu Vás vybavit technikami k jeho bezpečnému zvládnutí s minimalizací následků takové situace.

Obsah

  • Formy, druhy a nejčastější příčiny fyzického útoku
  • Prevence a včasná detekce signálů útoku
  • Techniky odvrácení hrozícího útoku
  • Obranné reakce při vzniku konfliktu
  • Specifika útoku se zbraní (jakýkoli předmět, který činí útok důraznější – klíče, nábytek či jeho části, nůž, nůžky, psací potřeby apod.
  • Oprávněnost obrany z hlediska zákona (podmínky vylučující protiprávnost podle trestního zákoníku § 28, § 29)
  • Zásady laického poskytování první pomoci
  • Cvičení simulovaných konfliktních situací násilného charakteru (pouze ve čtyřhodinovém progrmu)

Kurz lze objednat jako dvouhodinový, kde je učen teoretický základ způsobů práce s agresorem, nebo jako čtyřhodinový, kde po teoretickém základu následují modelové situace.

Cena kurzu

Teoretický základ (2×45 minut) – 4.000,–Kč

Teoretický základ + modelové situace (4×45 minut) 8.000,–Kč

Kurz je určen pro cca 15 účastníků.

 

Těšíme se na Vás, tým pracovníků PRESAFE z.s.