UMÍM NÁS BRÁNIT

Projekt UMÍM NÁS BRÁNIT

Projekt zaměřený na žáky druhého stupně ZŠ a studenty ŠS jehož cílem je zvyšování znalostí a praktických dovedností souvisejících se vznikem mimořádné události při níž může dojít k ohrožení života zdraví nebo majetku. Účastníci projektu si na vlastní kůži vyzkouší, jak by měli reagovat při různých mimořádných událostech, tak aby ochránili sebe, své okolí a minimalizovali škody na životech, zdraví i majetku.

 

Průběh projektového dne UMÍM NÁS BRÁNIT

Úvodní část je věnována teoretické přípravě vztahující se k řešení mimořádných událostí. Žáci jsou následně rozděleni do pěti skupin a tyto skupiny se pohybují po pěti praktických stanovištích (laické poskytování první pomoci, orientace v prostoru a evakuace, přežití v přírodě, městě, instituci, sebeobrana a komunikace s cizí osobou, bezpečná manipulace se zbraněmi a střelivem – branná povinnost), kde se jednak dozvídají základní informace o stanovišti a dále si na vlastní kůži mohou vyzkoušet konkrétní dovednosti, potřebné k řešení mimořádných událostí. Na každém stanovišti je lektor spolku PRESAFE z.s.

Projektový den koncipujeme jako zážitkovou branně bezpečnostní soutěž, aby účastníky zaujala, motivovala a zejména poučila.

Jeden branný den je určen pro max. 60 účastníků, rozdělených na družstva, která se přesouvají po předem stanovených stanovištích, kde plní zadané úkoly a díky finanční podpoře Ministerstva obrany je účast v projetu bezplatná.

 

Základní a střední školy z regionu Brno – město a Brno – venkov se mohou hlásit do 30. 10. 2020:

Telefonicky +420 777 485 935

Emailem office@presafe.cz