Pohár Presafe

JSI PŘIPRAVEN K OBRANĚ STÁTU? ANEB STŘEDOŠKOLSKÉ KLÁNÍ O POHÁR PRESAFE

Projekt finančně podporovaný Ministerstvem obrany ČR

Projekt je určen pro studenty středních škol se sídlem ve městě Prostějově. Smyslem programu je formou středoškolské soutěže připomenout, že obrana státu je věcí nás všech a že každý občan této země nese díl své odpovědnosti za bezpečnost prostředí v němž žijeme.

Pro každý středoškolský tým studentů je na střelnici CS SOLUTIONS, na ulici Průmyslová 4544/1C, 796 01 Prostějov připraven šestihodinový soutěžní a vzdělávací program, po jehož absolvování získají jednotlivé týmy body, které v závěru projektu určí vítěze soutěže.

Součástí vyhodnocení soutěže a předání POHÁRU PRESAFE nejlepšímu středoškolskému týmu bude také uctění památky padlých hrdinů položením květiny k pomníku Padlých hrdinů v Prostějově z rukou zástupců studentů vítězného středoškolského týmu.

Na střelnici CS SOLUTIONS, na ulici Průmyslová 4544/1C, 796 01 bude pro studenty připraven program, kdy účastníci nejdříve shlédnou komentovanou powerpoint prezentaci k otázkám obrany a bezpečnosti státu, kterou povede osoba z řad veteránů AČR, následovat bude beseda k tématu VLASTENECTVÍ a studenti budou dále seznámeni se zbraněmi ve výzbroji AČR se zaměřením na bezpečnou manipulaci se zbraní a municí.

Následovat bude soutěžní test, kdy studenti budou rozděleni do pěti skupin, tak aby spolu mohli ve skupině diskutovat a hledat optimální řešení na položené otázky. Výsledek součtu bodů jednotlivých skupinových testů, bude představovat jedno z kritérií pro získání POHÁRU PRESAFE.

Druhým kritériem pro získání poháru PRESAFE bude střelecká soutěž, kdy studenti budou mít možnost vyzkoušet si střelbu ze zbraní ve výzbroji AČR, při které budou získávat body pro svůj středoškolský tým.

Vyhodnocení středoškolské soutěže proběhne v měsíci listopadu 2020 na náměstí u pomníku Padlých hrdinů v Prostějově, a to za účasti žáků všech zúčastněných škol, zástupců dislokovaného vojenského útvaru, zástupců klubu výsadkových veteránů Prostějov a zástupců samosprávy Prostějovska.

 

Jak se do projektu zapojit?

  • Kontaktujte nás pomocí telefonu na číslo 777 485 935, nebo nám napište email na office@presafe.cz, že chcete Vaši školu zapojit do programu. Následně se s Vámi spojí projektový manager, který s Vámi dohodne bližší informace.
  • Vytvořte soutěžní tým složený z 20 ti studentů.
  • Navrhněte pracovní den od září 2020 do konce října 2020 kdy Váš soutěžní tým přijde na střelnici CS SOLUTIONS, na ulici Průmyslová 4544/1C, 796 01 a čase 9:00 – 12:00 hodin se zúčastní soutěžního a vzdělávacího programu.

 

Těšíme se na Vás

Mgr. Jitka Vítková