BRANNÁ VÝCHOVA S RODINOU

Projekt je podporován Ministerstvem obrany ČR.

Smyslem je seznámit širokou veřejnost (rozdílné věkové skupiny) s projektem POKOS (příprava občanů k obraně státu), otestovat vědomosti zúčastněných a připravit den plný nevšedních branně bezpečnostních zážitků pro širokou veřejnost.

První část projektu je informativní a poučná. Chystáme edukativní leták formátu A4 s informacemi o projektu a apelem na individuální odpovědnost v zapojení se do budování bezpečnosti státu.

Následně bude uspořádán jednodenní branně bezpečnostní zážitkový den pro širokou veřejnost. Pro účastníky budou připravena zážitková stanoviště (laické poskytování první pomoci, přežití při mimořádné události, sebeobranné techniky, branná připravenost, armáda ČR její role a funkce, fyzická zdatnost, evakuace a její průběh), kde jednak získají informace, ale také si budou moci prakticky vyzkoušet různé branně bezpečnostní techniky.

Fotky z realizace v roce 2018, kdy se programu zúčastnilo více jak 700 osob:

 

 

 

 

 

 

 

Projekt bude v roce 2020 realizován u příležitosti oslav dne válečných veteránů v měsíci listopadu 2020 na veřejně přístupném místě v Brně a Prostějově.

Těšíme se na Vás

Tým PRESAFE z.s.