Umím nás bránit

Jak proběhla realizace projektů Umím nás bránit – najdete zde.

Projekt zaměřený na žáky osmých a devátých tříd ZŠ jehož cílem je zvýšení  znalostí a praktických dovedností souvisejících se vznikem mimořádné události při níž může dojít k ohrožení života zdraví nebo majetku. Účastníci projektu si na vlastní kůži vyzkouší, jak by měli reagovat při různých mimořádných událostech, tak aby ochránili sebe, své okolí a minimalizovali škody na majetku.

 Průběh projektového dne UMÍM NÁS BRÁNIT

Úvodní část je věnována teoretické přípravě vztahující se k řešení mimořádných událostí. Žáci jsou následně rozděleni do pěti skupin a tyto skupiny se pohybují po pěti praktických stanovištích (laické poskytování první pomoci, orientace v prostoru a evakuace, přežití v přírodě, městě, instituci, sebeobrana a komunikace s cizí osobou, bezpečná manipulace se zbraněmi a střelivem – branná povinnost), kde se jednak dozvídají základní informace o stanovišti a dále si na vlastní kůži mohou vyzkoušet konkrétní dovednosti, potřebné k řešení mimořádných událostí.

Závěrečnou aktivitou je prověrka fyzické zdatnosti, při níž si žáci vyzkouší a ověří své fyzické možnosti potřebné při řešení mimořádné události.

Projektový den je koncipován jako zážitková branně bezpečnostní soutěž, aby účastníky zaujala, motivovala a zejména poučila.

Jeden branný den je určen pro max. 60 účastníků, rozdělených na družstva, která se přesouvají po předem stanovených stanovištích, kde plní zadané úkoly. Časová dotace projektového dne je 6 – 7 hodin. V rámci jedné školy můžeme realizovat pouze jeden projektový den.

Díky finanční podpoře Ministerstva obrany je projektový den zdrama pro školy v okresech Blansko, Vyškov, Hodoním, Znojmo, Břeclav, Brno město a Brno venkov.