Ubráním se! 2018

Cílem projektu je posílit znalosti seniorů a působit preventivně v oblasti majetkové trestné činnosti, podvodů a násilného jednání, které je vedeno proti seniorům. Součástí projektu je i nácvik základních sebeobranných technik, které lze využít i v seniorském věku a pomocí nichž je možné odvrátit hrozící nebezpečí.  Projekt je složen ze tří devadesátiminutových přednášek, které vede odborný lektor spolku PRESAFE.

MAJETKOVÁ TRESTNÁ ČINNOST NA SENIORECH – 90 minut

skutkové podstaty trestných činů krádež a loupež dle Trestního zákoníku, nejčastější způsoby páchání uvedených trestných činů, rady a doporučení, jak se nestát obětí trestných činů krádež a loupež, co dělat při útoku pachatele krádeže/loupeže, jak se zachovat bezprostředně po spáchání trestného činu, sebeobranné techniky při styku s pachatelem krádeže/loupež.

PODVODY NA SENIORECH – 90 minut

skutkové podstaty trestných činů podvod, porušování domovní svobody a vloupání, legendy pachatelů páchajících podvody na seniorech, rady a doporučení, jak se nestát obětí podvodu a vloupání, jak si chránit svůj majetek, jak postupovat po spáchání trestného činu, techniky, jak zabránit útoku podvodníka či osoby mající v úmyslu porušovat domovní svobodu seniora

NÁSILNÁ TRESTNÁ ČINNOST NA SENIORECH – 90 minut

skutkové podstaty násilných trestných činů (výtržnictví, ublížení na zdraví, vydírání, loupežné přepadení, vražda). Rady a doporučení, jak se nestát obětí násilné trestné činnosti, jak postupovat bezprostředně po spáchání násilného trestného činu,  aktivní i pasivní techniky obrany proti agresorovi a sebeobranné techniky.

Projekt je financován Statutárním městem Brnem v rámci programu prevence kriminality a pro seniory jsou ZDARMA. Přihlásit se je možné telefonicky 777 485 935 nebo emailem vitkova@presafe.cz