Obrana se týká všech

Jak jsme realizovali projekty Obrana se týká všech – se můžete podívat zde.

Projekt je určen pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a jeho smyslem je seznámit školáky se zásadami a odpovědností občanů za obranu vlasti,  poukázat na možnosti, kde a jakým způsobem si lze individuálně zvyšovat speciální znalosti a dovednosti ve vztahu k branně bezpečnostní problematice a jak se zachovat při vzniku mimořádné události. Druhotným cílem je zvýšit informovanost žáků o aktivitách  armády ČR a povinnostech občana při obraně státu.

Dosažení cíle je realizováno skrze dvě klíčové aktivity: 1) samostatná práce žáků k zadanému tématu, 2) přednáška odborného lektora k níže vymezené problematice.

Žáci jsou nejdříve vyzváni koordinátorem projektu, aby zpracovali referát o osobě – nejlépe z místa svého bydliště – kterou považují za hrdinu v branně bezpečnostním smyslu a zjištěné informace následně prezentují v průběhu realizace odborného bloku projektu, který vede lektor spolku PRESAFE a kde seznámí žáky s obecnými informacemi o branné povinnosti, koho se týká a za jakých podmínek, pohovoří o systému obrany státu a o možnosti dobrovolné participace na ni, probere s žáky význam armády ČR a seznámí se zásadami chování při mimořádných událostech.

Celková délka programu jsou 4 vyučovacích hodiny a jeden seminář je určen pro cca 25 – 30 žáků. Na jedné škole je možné vykonat více seminářů.  Každý účastník obdrží pamětní list a materiál se základními informacemi o projektu.

Díky finanční podpoře  Ministerstva obrany je možné tento projekt realizovat v Jihomoravském, Zlínském, Olomockém, Ústeckém, Středočeském kraji i v kraji Vysočina

                                .