Branná výchova s rodinou

Info z realizace projektu najdete zde:  Jak to celé proběhlo 

Projekt Branná výchova s rodinou je podporován Ministerstvem obrany ČR. Jeho smyslem je seznámit širokou veřejnost (rozdílné věkové skupiny) se zásadami bezpečnosti ve společnosti a s projektem POKOS Ministerstva obrany ČR (příprava občanů k obraně státu), otestovat vědomosti zúčastněných a připravit den plný nevšedních branně bezpečnostních zážitků. Pro účastníky bude nachystáno celkem osm edukativních branně bezpečnostních stanovišť, kde si budou moci na vlastní kůži vyzkoušet různé branněbezpečnostní aktivity.

Charakter jednotlivých stanovišť:

  • Informativní stanoviště –  informace o projektu POKOS a o průběhu branného dne.
  • Zdravověda– laické poskytování první pomoci při mimořádné události
  • Orientace v prostoru při mimořádné události– různé způsoby orientace v prostoru, pomůcky, které k orientaci při mimořádné události slouží.
  • Provizorní prostředky přežití – ukázky předmětů denní potřeby, které je možné využít při vzniku mimořádné události.
  • Prověrka fyzické aktivity– lektor na stanovišti seznámí účastníky s kritérii Armi testů a s významem fyzické aktivity pro obranu státu. Na stanovišti si účastníci mohou vyzkoušet fyzickou aktivit na jednoduchých zátěžových testech.
  • Role a úkoly Armády ČR– edukativní stanoviště s ukázkou lehké výstroje AČR a vědomostní test.
  • Historie Armády ČR a současná podoba vlastenectví– edukativní stanoviště.
  • Evakuace – edukativní stanoviště – způsoby vyhlášení mimořádné události, zásady správné evakuační zavazadlo.